ПрАТ ФФ «ВІОЛА»

Код за ЄДРПОУ: 01973472
Телефон: (061)289-00-53
e-mail: violaff@viola.zp.ua
Юридична адреса: 69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, буд. 75
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Особлива інформація на 24.04.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

N з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

123.04.201524.04.2015ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАНТУМ САТІС"2048455038.4519.2117
Зміст інформації:
24.04.2015р. Товариством отримано від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на 23.04.2015р. Відповідно до отриманої інформації, відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: розмір пакету акцій ТОВАРИСТА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАНТУМ САТІС" (код за ЄДРПОУ 20484550, місцезнаходження: 69050, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Складська, буд. 4) зменшився на 638 акції (з 839 акцій до 201 акції) та склав 201 акцію. Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій (у відсотках до статутного капіталу) - 38.451%. Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій (у відсотках до статутного капіталу) - 9,2117%.
223.04.201524.04.2015"фізична особа"д/н0.045814.8946
Зміст інформації:
розмір пакету акцій "фізичної особи" збільшився на 324 акції (з 1 акції до 325 акцій) та склав 325 акцій. Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій (у відсотках до статутного капіталу) - 0.0458%. Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій (у відсотках до статутного капіталу) - 14.8946%.
323.04.201524.04.2015"фізична особа"д/н4.262124.9771
Зміст інформації:
розмір пакету акцій "фізичної особи" збільшився на 452 акції (з 93 акцій до 545 акцій) та склав 545 акцій. Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій (у відсотках до статутного капіталу) - 4.2621%. Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій (у відсотках до статутного капіталу) - 24.9771%.