ПрАТ ФФ «ВІОЛА»

Код за ЄДРПОУ: 01973472
Телефон: (061)289-00-53
e-mail: violaff@viola.zp.ua
Юридична адреса: 69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, буд. 75
 
Дата розміщення: 23.06.2017

Особлива інформація на 22.06.2017

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про виплату дивідендів

N з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

122.06.20179109200.00010.07.2017 - 23.12.2017безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів - 22.06.2017 р. Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строки їх виплати затвердженi на засiданнi Наглядової ради Товариства, яке вiдбулося 22.06.2017 р. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 10.07.2017 р. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн) - 9109200 грн. Строк виплати дивідендів - з 10.07.2017 р. до 23.12.2017 р. Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам. Порядок виплати дивідендів - виплата дивідендів буде здiйснюватись кількома частками, пропорційно часткам у статутному капіталі Товариства, що належать акціонерам, які мають право на отримання дивідендів, за наступним графіком виплат: до «31» липня 2017 р. – 1518200 грн., до «31» серпня 2017 р. – 1518200 грн., до «30» вересня 2017 р. – 1518200 грн., до «31» жовтня 2017 р. – 1518200 грн., до «30» листопада 2017 р. – 1518200 грн., до «23» грудня 2017 р. – 1518200 грн.