ПрАТ ФФ «ВІОЛА»

Код за ЄДРПОУ: 01973472
Телефон: (061)289-00-53
e-mail: violaff@viola.zp.ua
Юридична адреса: 69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, буд. 75
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14.05.201047/08/1/10Запорiзьке територiальне управлiння ДКЦПФРUA 4000071856Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні3502182763700100
Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх та зовнішніх ринках. На зовнішніх ринках торгівля акціями Товариства не здійснюється. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. У звітному періоді додаткової емiсiї не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було.