ПрАТ ФФ «ВІОЛА»

Код за ЄДРПОУ: 01973472
Телефон: (061)289-00-53
e-mail: violaff@viola.zp.ua
Юридична адреса: 69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, буд. 75
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 30127 X X
у тому числі:
Кредитна лінія №2305/0100/4/1305.04.201331402103.04.2015
Кредитна лінія №2305/0100/13/1116.12.201177002010.12.2015
Кредитна лінія №2305/0100/3/1322.02.201320002419.02.2016
Позика №401.09.20121728710.802.03.2016
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 927 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 40606 X X
Усього зобов'язань X 71660 X X
Опис До iнших зобов`язань належить: поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги; поточнi зобов`язання за розрахунками зi страхування; поточнi зобов`язання за розрахунками з оплати працi; поточні забезпечення; іншi поточні зобов'язання.