ПрАТ ФФ «ВІОЛА»

Код за ЄДРПОУ: 01973472
Телефон: (061)289-00-53
e-mail: violaff@viola.zp.ua
Юридична адреса: 69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, буд. 75
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) д/н
3. Дата проведення державної реєстрації 29.12.1993
4. Територія (область)* Запорізька область
5. Статутний капітал (грн) 763700
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 292
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

46.46 - Оптова торгівля фармацевтичними товарами

47.73 - Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АКБ «Індустріалбанк»
2) МФО банку 313849
3) Поточний рахунок 26009043770001
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АКБ «Індустріалбанк»
5) МФО банку 313849
6) Поточний рахунок 26007043770122